Snel beschikken over uw geld?

Wij hebben de oplossing voor u

Deurwaarder Deventer

Uw facturen worden niet betaald? Of uw huurder betaalt niet? Wij zijn een allround incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor en zeer actief in Deventer. Het incasseren van openstaande vorderingen is waar wij goed in zijn. Dit doen wij op basis van no cure, no pay incasso, geen kosten vooraf en een duidelijke communicatie over eventuele juridische risico’s.

Daarbij kiezen wij voor een oplossingsgerichte aanpak waarbij persoonlijk contact voorop staat, zowel richting de debiteur als naar onze opdrachtgever. Onze dienstverlening bestaat uit het gehele traject: het minnelijke incassotraject, het eventuele gerechtelijke traject en het uitwinnen van het vonnis. 

5 redenen om voor ons te kiezen

Incassobureau Deventer

Via een online tool zijn uw vorderingen 24/7 inzichtelijk en kunt u de voortgang van het dossier blijven volgen. Kiest u voor Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders, dan kiest u voor betrouwbaarheid. Ons kantoor is aangesloten bij de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

De door ons geïncasseerde gelden worden snel en correct afgedragen aan onze opdrachtgevers. Wij staan graag voor u klaar! Uw incasso-opdracht kunt u via onze website aanbieden of u kunt telefonisch contact met ons opnemen voor meer informatie over onze dienstverlening. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0529-469469 of per e-mail: info@smitenlegebeke.nl

Incasso Deventer

Onze dienstverlening onderscheidt zich ten opzichte van een incassobureau, omdat wij het gehele traject voor u kunnen verzorgen bestaande uit het minnelijke incassotraject, het eventuele gerechtelijke traject en het uitwinnen van het vonnis. 

Zo werkt het incassotraject

Het minnelijke incassotraject:

Fase 1. Iedere ondernemer kent het probleem: een klant betaalt de rekening niet op tijd. U heeft zelf diverse pogingen gedaan om de betaling binnen te krijgen, maar wat als ook dat geen betaling oplevert? Veel ondernemers staan dan vaak voor een

Smit & Legebeke deurwaarder Deventer kent de regels wat betreft het innen van vorderingen en kan u als ondernemer daarin steunen. In de meeste gevallen kost u dat niets, omdat de incassokosten worden verhaald op de debiteur.

In het minnelijke incasso traject probeert Smit & Legebeke een betaling af te dwingen bij de debiteur, vanuit het vreemde ogen dwingen principe, zonder dat daar een rechter aan te pas hoeft te komen. De eerste actie bij dit incassotraject is een duidelijke incassobrief waarin de debiteur wordt aangemaand om het verschuldigde bedrag te voldoen.

De vordering (het factuurbedrag) is daarbij verhoogd met wettelijke rente en incassokosten. Een derde incassobrief is vaak ter afsluiting van een dergelijk minnelijk incassotraject. Mocht de debiteur dan nog niet betalen, dan overlegt en adviseert de deurwaarder met onze opdrachtgever om het gerechtelijke incassotraject op te starten.

Het gerechtelijke incassotraject: 

Fase 2. Het gerechtelijke incassotraject is de tweede fase in het incassotraject. Als een betaling in de eerste fase, minnelijke incasso, uitblijft dan is de volgende stap een gerechtelijke procedure starten. De procedure begint met een dagvaarding. Een gerechtsdeurwaarder schrijft de dagvaarding, ondertekent deze, reikt deze uit aan de andere partij (betekenen) en stuurt de dagvaarding naar de kantonrechter of de rechtbank. Het vonnis komt aan het einde van het gerechtelijke traject. Een vonnis wordt normaliter twee weken na de zitting uitgesproken door de rechter. 

Executiefase van het vonnis: 

Fase 3. Het doel van deze derde fase is de executiefase. Dit is de uitvoering van het vonnis van de rechter. Doorgaans geschiedt dat door middel van beslaglegging en het ‘uitwinnen’ van vermogensbestanddelen van een debiteur, totdat de vordering geheel is voldaan. Bijvoorbeeld door middel van beslag en verkoop van auto’s, beslag op inboedel of inventaris en/of salaris. Ook de banktegoeden kunnen worden aangesproken via beslaglegging.

Het spreekt voor zich dat er in de executiefase vaak geen sprake meer is van een evenwichtige leverancier-klant relatie. Maar op dat moment telt voor ons (en voor ú!) alleen het korte termijn belang: zorgen dat u het geld krijgt waarop u of uw bedrijf recht heeft.

De deurwaarder van ons kantoor heeft de status en bevoegdheden om het gehele executietraject uit te voeren.

Smit & Legebeke incassobureau Deventer houdt zich bezig met dezelfde voor-gerechtelijke incassowerkzaamheden als een incassobureau, maar kan en mag ook in het na-gerechtelijk traject alle (executie) maatregelen toepassen die de wet hem ter beschikking heeft gesteld, zoals:

  • Vonnissen betekenen;
  • Beslagen leggen, bijvoorbeeld loonbeslag (echter, de deurwaarder moet eerst ‘bevel’ doen tot betaling);
  • Woningen ontruimen. 

Incasso indienen bij Smit & Legebeke (no cure no pay)

Snel beschikken over uw geld? Wij verzorgen voor u het gehele incassotraject!

Neem contact op

Menu

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te verbeteren. Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Bekijk meer informatie