diensten Smit en Legebeke

Snel beschikken over uw geld?

Wij hebben dé oplossing voor u

Diensten

Na inschakeling van ons kantoor sturen wij u een opdrachtbevestiging en tegelijkertijd sommeren wij de schuldenaar tot betaling.


Handen schudden

Per zaak bekijken wij wat de meest effectieve manier is om uw vordering te incasseren. Wij proberen persoonlijk contact met uw wederpartij te krijgen om zo tot een constructieve oplossing te komen. 

Indien uw tegenpartij met betaling in gebreke blijft, zal worden gekeken naar mogelijke vervolgacties, zoals bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure of het aanvragen van het faillissement. Wij vragen altijd om uw toestemming alvorens wij een rechtszaak opstarten.

deurwaarders in pak

Rechtszaak
In een rechtszaak bij de kantonrechter treedt u samen met onze juristen op. U staat er niet alleen voor.

Wij kunnen een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter opstarten en van aanvang tot einde voor u behandelen.

Heeft u al een gerechtelijke uitspraak?
Dan kunnen wij voor u het verdere executietraject verzorgen, zoals bijvoorbeeld beslaglegging op inkomsten, (on)roerende zaken, banktegoeden, aandelen, of bij bijvoorbeeld ontruimingen.

Indien u vreest dat uw tegenpartij waardevolle goederen gaat vervreemden, dan bestaat de mogelijkheid van conservatoir beslag. Dit wil zeggen dat er beslag kan worden gelegd om verhaal op goederen veilig te stellen. Hiervoor moet eerst toestemming worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter. Korte tijd later zal een gerechtelijke procedure moeten worden gevoerd. Conservatoir beslag is beslist niet van toepassing op elke vordering. Het is een prijzige aangelegenheid waaraan veel voorwaarden worden gesteld. Mocht conservatoir beslag in uw zaak tot de mogelijkheid behoren, dan informeren wij u hierover uitvoerig.

Ook voor een enkele handeling zoals constatering, veiling of betekening van een brief per deurwaardersexploot kunt u ons uiteraard inschakelen.

gerechtsdeurwaarders op balkon

Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders inschakelen

Dit kan via opdracht aanbieden. Natuurlijk kunt u uw opdracht ook persoonlijk afgeven op ons kantoor in Ommen.

Graag ontvangen wij zowel uw gegevens als die van uw wederpartij, zoals naam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen, eventuele verhaalsmogelijkheden alsmede kopieën van facturen en overeenkomsten waarop uw vordering is gebaseerd.

Geeft u duidelijk aan welk bedrag u nog dient te ontvangen en hoe dit is opgebouwd.

MOCHT U VRAGEN HEBBEN OF OVERLEG WENSEN, DAN KUNT U ALTIJD CONTACT MET ONS OPNEMEN. OOK BENT U VAN HARTE WELKOM IN ONS KANTOOR; DIT KAN ZONDER AFSPRAAK, MAAR ALS U VAN TEVOREN EVEN BELT, KUNNEN WIJ REKENING HOUDEN MET UW KOMST.