Privacy statement

Deze website wordt beheerd door Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. B.V. Bij bezoek aan deze website kan Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten, reactieformulieren, aanmelding voor de nieuwsbrief, orderformulieren of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. No-spam Statement Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. stuurt nooit reclameboodschappen naar uw mailbox, fax of postadres wanneer u heeft aangegeven dergelijke berichten niet (meer) te willen ontvangen. U kunt op ieder moment aangeven dat u geen informatie wilt ontvangen van Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V.. Zie hieronder voor de adresgegevens.

Gegevensverwerking
Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website voorzover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op: – het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van promotie-activiteiten; – het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van orders; – het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website, met name voor het on-line winkel gedeelte, eventuele forums en linkpagina’s en order- en reactieformulieren.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen / opt-out
Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een brief sturen naar Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V., Privacy statement Postbus 202, 7730 AE te Ommen Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten kunt u dit eveneens schriftelijk aan ons doorgeven.

Wijzigingen Privacy Statement
Smit & Legebeke Gerechtsdeurwaarders B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Menu

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te verbeteren. Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Bekijk meer informatie